Wszystko opiera się na szacunku

Rozmowa z Januszem Koczberskim Z Januszem Koczberskim o męskości, między innymi: w czym się wyraża, o znaczeniu relacji z ojcem, o męskiej wrażliwości, szacunku do siebie, odnajdywaniu się w roli mężczyzny, rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Janusz Koczberski – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współzałożyciel placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Był współzałożycielem i dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót […]

Czytaj dalej…

Mediacje

Rozmowa z Marią Zamiela-Kamińską Z Marią Zamiela-Kamińską o tym, na czym polegają mediacje rodzinne, jak przebiegają, czego można po nich oczekiwać, w czym mogą pomóc i kiedy warto z nich skorzystać, rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Maria Zamiela-Kamińska – psycholog, mediator; posiada certyfikat z mediacji rodzinnych wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W zakresie mediacji zajmuje się głównie sprawami rodzinnymi, prowadzi mediacje z zakresu opieki nad dziećmi, spraw związanych z kryzysem małżeńskim, […]

Czytaj dalej…

Być mężczyzną

Wywiad z Ryszardem Izdebskim z Ryszardem Izdebskim o mężczyznach, między innymi: co to znaczy być mężczyzną, jaka jest rola mężczyzny, o męskiej naturze, honorze, uczciwości, ojcostwie, roli kobiety w życiu mężczyzny, rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Ryszard Izdebski – psycholog kliniczny, pedagog, kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się psychoterapią młodzieży oraz terapią rodzin. Posiada certyfikat psychoterapeuty […]

Czytaj dalej…

Zrozumieć nastolatka

Wywiad z Ryszardem Makowskim Z Ryszardem Makowskim o okresie dojrzewania, świecie nastolatków oraz relacji rodziców z dorastającymi dziećmi rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Ryszard Makowski – pedagog, wychowawca, propagator resocjalizacji poprzez turystykę, integrację ze środowiskiem zewnętrznym oraz sztukę; wychowawca i dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu. Zajmował się resocjalizacją poprzez turystykę kwalifikowaną z survivalem, tzw. twardą szkołę charakteru, organizując m.in.: rajdy, spływy, wycieczki oraz szkolenia […]

Czytaj dalej…

Zdolność do bliskości

Rozmowa z Dagmarą Musiał Z Dagmarą Musiał o różnicy między emocjami a uczuciami, rozwoju emocjonalnym człowieka i zdolności wchodzenia w bliskie relacje rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Dagmara Musiał – doktor psychologii, psycholog, trener PTP, psycholog sądowy. Pracuje w Katedrze Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka w biegu życia, psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwoju […]

Czytaj dalej…

W hazardzie nie chodzi o pieniądze

Wywiad z Bernadetą Lelonek-Kuletą Z Bernadetą Lelonek-Kuletą o kulturze pieniądza, społecznych i kulturowych przekazach, grach hazardowych, kryteriach diagnostycznych uzależnienia od hazardu oraz psychoterapii rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Bernadeta Lelonek-Kuleta – doktor psychologii; adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie z osobami uzależnionymi od hazardu i ich bliskimi. Autorka licznych publikacji poświęconych patologicznemu hazardowi. Realizatorka szkoleń z zakresu […]

Czytaj dalej…

Uczciwość w pracy się opłaca

Rozmowa z Haliną Rakiej Z Haliną Rakiej o relacji pracodawca-pracownik, o podejściu do pracy i oczekiwaniach pracodawcy wobec pracownika i pracownika wobec pracodawcy i pracy, o tym, co w pracy jest ważniejsze: wynagrodzenie czy szacunek i uczciwość rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Halina Rakiej – ekonomistka, z zawodu finansistka z długoletnim stażem pracy w działach finansowych firm międzynarodowych; z zamiłowania przewodniczka po Trójmieście. Agnieszka i Jakub Kołodziejowie: Pracowała Pani w różnych korporacjach, w większości na kierowniczych stanowiskach. Jak […]

Czytaj dalej…

To nie tak miało być… – KRYZYS

Wywiad z Lucyną Lipman Z Lucyną Lipman o kryzysie w związku, jego przyczynach i sposobach radzenia sobie rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Lucyna Lipman – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nauczyciel psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, specjalizuje się m.in. w terapii małżeństw i par. Agnieszka i Jakub Kołodziejowie: Co świadczy o tym, że para znajduje się w kryzysie? Lucyna Lipman: Z mojej praktyki terapeutycznej wynika, że najważniejszym wskaźnikiem […]

Czytaj dalej…

Syndrom poaborcyjny

Wywiad z Andrzejem Winklerem Z Andrzejem Winklerem o skutkach aborcji w życiu kobiet, które jej dokonały, o sposobach pomocy oraz o tym, jak radzić sobie z doświadczeniem traumy, rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Andrzej Winkler – psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST. Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, seksu; z ofiarami i sprawcami przemocy, z osobami z doświadczeniem straty […]

Czytaj dalej…

Rodzice czy małżeństwo?

Wywiad z Elżbietą Sujak Z Elżbietą Sujak o relacjach między rodzicami a dorosłymi dziećmi, także o manipulacji i poczuciu winy, rozmawiają Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Elżbieta Sujak – doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, neurolog, autorka wielu książek, m.in.: „Kontakt psychiczny w małżeństwie”, „Żyć lepiej”, „O rozwoju ludzkim”, od lat zaangażowana w poradnictwo rodzinne i małżeńskie. Agnieszka i Jakub Kołodziejowie: Jak rozumieć etap opuszczania przez dorosłe dzieci swoich rodziców? […]

Czytaj dalej…