1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Relate sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-310, al. Tadeusza Rejtana 36/4/2, KRS: 0000881360, REGON:; 388050804, NIP: 8133853036 produktów wirtualnych w wersji elektronicznej, tj.: „Testów Relate©” – testów psychologicznych w postaci webowej aplikacji, „Kursów Relate©” – nagrań video umieszczonych na platformie Youtube, „Czytelni Relate©” – artykułów w wersji elektronicznej (pdf), „Gry Relate©” – Małżeńskiej Gry wzbogaconej o nowe treści w postaci webowej aplikacji.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej relate.pl w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Relate.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) na stronie relate.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

e) Dokonując zakupów w sklepie internetowym, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f) Relate nie ponosi odpowiedzialności za zakupy robione przez osoby trzecie, bez zgody Klienta, wykorzystujące dane Klienta, jego ID oraz hasło.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Relate nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Relate zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr. telefonu bądź adresu mailowego) lub jeśli są błędne albo nieprawdziwe.

3. Ochrona danych osobowych

a) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym do realizacji przez Relate zamówienia (tj. udostępnienia Klientowi zakupionego produktu i dokonania rozliczenia).

4. Zakupy

a) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie: relate.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

5. Ceny

a) Wszystkie ceny towarów, podane na stronie relate.pl, są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Płatność

a) Rozliczenie transakcji może odbywać się poprzez wpłatę na konto Relate sp. z o o nr: 02 1140 2004 0000 3902 8191 0889 bądź kartą kredytową/debetową lub e-przelewem za pośrednictwem Przelewy24.

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest drogą elektroniczną. Klient po zalogowaniu się na stronie internetowej relate.pl i opłaceniu wybranego przez siebie produktu automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty otrzyma dostęp do wybranego produktu i zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na podany w formularzu e-mail.

8. Reklamacje

a) Jeżeli zakupiony produkt nie jest zgodny z opisem umieszczonym na stronie relate.pl, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres: info@relate.pl, Relate jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych i przesłania Klientowi decyzji o jej uwzględnieniu lub nie z pisemnym uzasadnieniem drogą mailową na podany przez Klienta adres. W przypadku uwzględnienia reklamacji Relate zobowiązane jest w ciągu 7 dni roboczych do dokonania zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty na wskazane przez niego konto.

9. Zwroty

a) Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zgodnie z art. 27 ww. ustawy kupujący ma możliwość zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Zwrot odbywa się poprzez złożenie przez Klienta pisemnej informacji w formie elektronicznej na adres e-mail: info@relate.pl o chęci rezygnacji z zakupionego produktu. Jeżeli zakupiony produkt nie został przez Klienta wykorzystany w postaci wypełnienia „Testów Relate©” lub użycia aplikacji „Gra Relate©”, lub wejścia i odtworzenia „Kursu Relate©” bądź pobrania artykułów w wersji pdf z „Czytelni Relate©”, Relate w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty na wskazane przez niego konto bankowe.

10. Zakończenie

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.