W skład Testów Relate© wchodzą Testy ZwiązkuTesty Zdrowia. Każdy z testów stanowi odrębną całość i pozwala na zdiagnozowanie wybranych aspektów funkcjonowania pary lub jednostki.

Testy Związku należy wypełnić razem, Testy Zdrowia można wypełnić indywidualnie, nie jest wymagane powiązanie z partnerem.

Wypełniając wszystkie testy, otrzymacie szereg ciekawych wskaźników, wykresów i analiz, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć, poczuć i zmieniać Wasz związek.

Testy Relate©

 • Testy Związku – przetestuj subskrypcję
  • Nasze Oczekiwania
  • Jacy Jesteśmy
 • Testy Zdrowia – wypełnij bezpłatnie
  • Test do badania zaburzeń lękowych i depresyjnych
  • Test do badania uzależnienia od alkoholu
  • Test do badania uzależnienia od Internetu
   • Uzależnienie od portali społecznościowych
   • Uzależnienie od portali informacyjnych
   • Uzależnienie od gier komputerowych
   • Uzależnienie od cyberseksu