1439

Ksenia Kopystyńska

Na fali dynamicznie rozwijającego się ruchu feministycznego jednorodny obraz tego, co tworzyło psychologiczny, kulturowy i fizyczny image kobiety i mężczyzny, poddany został procesowi, który możemy nazwać dekonstrukcją płci.

Określenia „kobiecość” i „męskość” zatraciły swoją jednoznaczność wraz z pojawieniem się w latach 80. ubiegłego wieku terminu „gender” określającego płeć poprzez pryzmat roli wyznaczonej kobiecie i mężczyźnie przez społeczeństwo i kulturę. Tak więc określenia „kobieta” i „mężczyzna” używane są obecnie do zdefiniowania płci w sensie biologicznym, a „kobiecość” i „męskość” (feminine i masculine) nadają kategorii płci znaczenie społeczno-kulturowe.

Przeciwstawianie kobiecości i męskości oraz sytuowanie tych kategorii na przeciwnym spektrum charakterystyk i wartości, połączone z próbami odseparowania płci od gender, z jednej strony doprowadziły do nasilającej się eskalacji konfliktu płci, a z drugiej do rozmywania ich granic. Jakkolwiek ruch feministyczny – to za jego przyczyną rozgorzała najbardziej gwałtowna dyskusja nad rolą gender – nie jest jednorodny i różne są jego korzenie. Dają się w nim wyraźnie zauważyć dwie tendencje w próbach zdefiniowania tego, co tradycyjnie nazywa się „kobiecością”.

Kulturowy feminizm

Kulturowy nurt feminizmu wychodzi z założenia, że wszystko, co stanowi kwintesencję kobiecości, w kontekście zarówno kulturowym, filozoficznym, społecznym, seksualnym, religijnym, jak i prywatnym, historycznie definiowane było zawsze przez mężczyznę. Ponieważ kulturowy feminizm tę męską percepcję postrzega jako całkowicie fałszywą i z definicji szowinistyczną, wychodzi z założenia, że obecnie świat kobiet powinien dokonać całkowitej dekonstrukcji oraz sformułować nowe definicje i pojęcia, które uchwycą to, co kryje się pod określeniem „być kobietą”.

Feminizm poststrukturalny

Drugi poststrukturalny nurt zakłada niemożliwość zdefiniowania pojęcia „kobiety” jako takiej. Zarzuca kulturowym feministkom jak i mizoginistom, że w swojej dekonstrukcji dokonują tylko zamiany pojęć. W miejsce kury domowej wprowadzają pojęcie tzw. superwoman – kobiety dbającej o dom i potomstwo, ale równocześnie pnącej się po szczeblach zawodowej kariery.

Zostało jeszcze 78% artykułu

Subsktypcja Relate© pozwoli Ci przeczytać tekst do końca...

Testuj bezpłatnie Czytelnię Relate©

Przetestuj bezpłatnie subskrypcję i korzystaj z dostępu do Platformy Relate© z drugą połówką.

Testuj Czytelnię Relate©
  • Wystarczy, że jedna osoba z pary posiada subskrypcję.
  • Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
  • Masz już subskrypcję? Zaloguj się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *